اگر ذاکر نایک تروریست باشد پس ما هم همه تروریست هستیم

1,414
سخنرانی شیخ محمود الحسنات داعی فلسطینی در حمایت از دکتر ذاکر نایک

servatsara.ir

3 ماه پیش
احسنت ... پس این حقوق بشر و آزادی بیان غربی کجاست ؟ امریکایی ها در هند فتنه ادیان به پا می کنند و در کشورهای اسلامی فتنه مذاهب ... هر وقت حرفی بر ضد منافعشان باشد آن را سرکوب و خاموش می کنند ...این هم از آزادی بیان غربی ... دکتر ذاکر نایک زبان و بیان عقاید روشنگرانه برای جلوگیری از فتنه اندازی ادیان و مذاهب دوستانه و صلح آمیز ... مگر این همه سلبریتی های دانشمند نمای غربی دم از آزادی و دموکراسی نمی زنند ..دانشمندان دموکراسی غربی آیا فقط پوششی برای پنهان کاری نیستند ... پس ما چرا هر وقت می خواهیم ژست روشنفکری بگیریم یا ادعای حق و تمدن کنیم دم از دمکراسی و مارکس و اینا میزنیم ؟ خب این نتیجه راه و کار و روشنگری و دانش همون دانشمندا ...این ژست روشنفکری ضررش تنها این دانش متناقض نیست بلکه حس عزت نفس و اعتماد به نفس و از جامعه اسلام می دزدد . اینطور می شود که وقتی یک نفر کوچکترین نقدی به فلاسفه غربی دارد یا بیان عقایدش تهدیدی برای دکان فلسفه فروشی غرب است با او اینگونه رفتار میکنند . و عزت نفس ممالک اسلامی را تضعیف کرده اند طوری که در بسیاری ممالک اسلامی ورود این برادر دینیشان را خلاف دموکراسی غربی و تحریم شده میدانند .
pixel