Sepultura - Refuse Resist - موسیقی پست مدرن

4,065
موسیقی پست مدرن - Sepultura - Refuse Resist - ژانر ثِرَش متال - متن آهنگ "مقاومت و ایستادگی" - کاری از گروه برزیلی سپولتورا. این ترک در نگاهی به سوسیالیسم و جنبش های ضد امپریالیستی (بخصوص غرب و آمریکا) بسیار نزدیک است.
هنر انقلابی 1.4 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 11
%98
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 9 (قسمت 21) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند. ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel