محاسبات عددی. مشتق گیری عددی.

924
علیرضا پوحسنی 274 دنبال‌ کننده
در این درس خواهیم دید که از چندجمله ای درون یاب تابع می توان برای تقریب زدن مشتق یک تابع نیز استفاده نمود. ما از فرمول تفاضلات پیشرو نیوتن برای بیان این مطلب استفاده کرده ایم و در پایان ویدئو بحثی را در مورد میزان دقت این روش پیش کشیده ایم.

u_9491536

4 ماه پیش
ادرس کانالتون چیه
علیرضا پوحسنی t.me/mathbridge
pixel