خداحافظی سرتیپ آذرفر از ارتش

338
دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده