«ساز دهنی» نویسنده و کارگردان: امیر نادری

1,324

محصول 1352، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فیلمبردار: علیرضا زرین دست عبدالله با اتکای به یک سازدهنی بر بچه های دیگر تسلط جابرانه پیدا می کند. امیرو کودکی که شیفته تر از دیگر کودکان است، به خاطر به دست آوردن سازدهنی به اشکال گوناگون تن به تحقیر می دهد. تا این که هوشیار می شود و از زیر بار تحقیر بیرون می آید.