دفن جنگل با زباله

338

محل انباشت زباله در زیباترین مکان های شهرستان چالوس که می توانست با چشم انداز زیبا و وجود آبشار یکی از مناطق نمونه گردشگری شود، به علت نبود کارخانه زباله سوز تبدیل به محل دفن زباله شده است.

چالوس ما
چالوس ما 2 دنبال کننده