کیا فلافل جنوبی خوردن؟

4,930

کیا فلافل جنوبی خوردن؟ . . من خودم هنوز منتظرم برم خوزستان فلافل های اونجا را امتحان کنم. امروز رفتم دولت آباد ببینم اونجا فلافلاش چطوره.

علی فودباز 188 دنبال کننده
ترتیب نمایش

u_6476205

3 هفته پیش
من یک تو قشم خوردم از بس تند بود کارم به بیمارستان کشید

LEGO.A.R.S. STUDIO

3 هفته پیش
خودم اصل جنوبیم

fallow=100% fallow

3 هفته پیش
من خوزستانی ام

fallow=100% fallow

3 هفته پیش
اووووو من خودم جنوبیم

ستایش

3 هفته پیش
اسمش فلافل جنوبی نیست پکوره

Delara

3 هفته پیش
من

Delara

3 هفته پیش
پن

کافه اپارات

3 هفته پیش
بیا برازجون

کافه اپارات

3 هفته پیش
میخی بخواری باید بری مطار

کافه اپارات

3 هفته پیش
من جنوبیم عالیه
pixel