اعتراض شدید و اخراج مهدی طارمی

1,330

مهدی طارمی در دقیقه 87 دیدار ریو آوه-ژیل ویسنته پس از اعتراض به داور با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

pixel