چگونه عادت های بد را ترک کنیم ؟

4,199

این ویدیو مربوط به کارگاه زندگی موثر می باشد. مربی این کارگاه علی میرصادقی برنده مقام دوم کتاب های خودیاری جهان می باشد. جهت اطلاع از این کارگاه دو روزه عدد 27 را به 3000909030 پیامک کنید.