کاهش مصرف اینترنت ویندوز 10 (نسخه قبلی نرم افزار)

833

این ویدئو مربوط به نسخه قدیمی نرم افزار می باشد. مزیت مهم این نرم افزار این است که هیچ تغییری داخل تنظیمات ویندوز نمی دهد و تنها با دو کلیک مجوز آپدیت ویندوز را تعیین می شود همچنین می توان آن را در زمان ترافیک رایگان برنامه ریزی کرد. ******45 روز رایگان****** www.internetsabz.com/blockAutoUpdate.html

pixel