تایید تلویحی جرم بودن بازاریابی شبکه ای توسط وزارت صمت

280
تایید تلویحی مجرمانه بودن بازاریابی شبکه ای توسط وزارت صمت افشاگری بی سابقه در مورد بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای را بیشتر بشناسید ابعاد حقوقی و قانونی بازاریابی شبکه ای نفوذ فرهنگی - نفوذ اقتصادی - نفوذ سیاسی - نفوذ امنیتی هادی علیائی نیا مستند پاسخ می دهد.. آن-شو نیوز را دنبال کنید
pixel