وقت زندگی برای مثبت 50 ساله ها

2,846

پدرها و مادرها بی تکرار ترین افراد زندگی ما هستند... برای مراقبت از سلامت جسمی و روحی اونها این ویدیو رو تماشا کنید