برجام را منصفانه نقد کنیم

636
در این مستند سعی شده روند نتایج مذاکزات هسته ای به صورت معکوس نشان داده شود .
Death To USImperialism 281 دنبال کننده
pixel