از حرف تا عمل

197

مستند «از حرف تا عمل» نیازهای واقعی مردم شهرستان پلدختر و آخرین وضعیت این شهرستان را به تصویر کشیده است.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده