کادر پرواز تمام خانم

1,963
شیرزنان ایران زمین که در سربلندی کشور عزیزمان نقش به سزایی دارند این پرواز آبان ماه سال گذشته با کادر پرواز تمام خانوم در مسیر تهران - بیرجند - تهران شرکت هواپیمایی ماهان انجام شد (جا داشت یادی کنیم و تقدیر از زنان ایران زمین) و البته یادی از روزگار بدون کروناwww.Respina24.ir

#خلاق باش

1 ماه پیش
فالویی بفالووح
pixel