قسمت ششم مستند سیاسی جمهور

364

این قسمت از مستند جمهور به رویدادهای پیرامون اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ انقلاب اسلامی ایران می پردازد در این انتخابات سید ابوالحسن بنی صدر، سید صادق طباطبایی و حبیبی در انتخابات کاندید شده اند. - سخنرانی قبل از خطبه نماز جمعه سال ۵۸ ابولحسن بنی صدر - برنامه انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دوره اول - برنامه تلویزونی ابوالحسن بنی صدر - مناطره انتخاباتی - سخنرانی امام خمینی در بیمارستان قلب در ۴ بهمن ۱۳۵۸.

pixel