دلفینی که قلیان میکشد

69

دلفینی در پارک از صاحب خود یادگرفته تا زیر آب قلیان بکشد و اینکار باعث شده تا صاحبش پول زیادی بدست آورد برای مشاهده خبرها و سرگرمی ها به سایت factplus.ir مراجعه کنید.

factplus.ir
factplus.ir 7 دنبال کننده