آتش عمدی در جنگل های آمازون

710
تبریز امروز:بر اساس نظرسنجی ها ، اکثریت قشر برزیلی ها می خواهند از جنگل محافظت کنند ، اما دولت منافع تجاری را در اولویت قرار داده است. بولسونارو این هفته اعلام کرد که پروژه های مگا-هیدرو در آمازون را که در منطقه متوقف شده اند ، از سر می گیرد . آتش سوزی و نابودکردن جنگل در آمازون عمدی گزارش می شود. در ایالت مرزی سویو ماتو گروسو که امسال آتش سوزی های بیشتری نسبت به هر جای دیگر در برزیل داشته است ، آتش سوزی در داخل سرزمین های بومی و دارای ذخایر طبیعتی بوده است.
تبریز امروز 175 دنبال کننده
pixel