شهر تاریخی توس در یک قدمی احیا

115

به مناسبت ۱۹ تیرماه، سالروز بازدید مقام معظم رهبری از شهر تاریخی توس و آرامگاه فردوسی