کلنگ اورژانس ۱۱۵ فداغ به زمین زده شد

135
کلنگ اورژانس ۱۱۵ پایگاه جاده ای فداغ با حضور امام جمعه ، فرماندار ،رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش و معاونین این دانشکده و برخی مسئولین شهرستان گراش در به زمین زده شد .
pixel