فیلم کامل پنجمین برنامه سه نقطه با موضوع خودکشی

602

این برنامه با حضور دو تن از اساتید دانشگاهی دکتر خرامین (عضو هیات علمی روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) و دکتر آرمان حیدری (عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه دولتی یاسوج) در پاتوق کتاب یاسوج برگزار شد.

سه نقطه
سه نقطه 8 دنبال کننده