بازدید رهبر انقلاب از غرفه کیان در نمایشگاه کالای ایران

700
700 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بازدید رهبر انقلاب از غرفه شرکت صنعتی قلم خودکار صفا - کیان در نمایشگاه کالای ایران 09-02-1397

pixel