معرفی بازارهای مالی (۴۲) - نرخ سود بانکی

64

این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به توضیح سود مرکب سالیانه می پردازد.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده