تو را چون گاو می دوشند

457

شعر طنز امیرحسین کمال زارع اجرا شده در سیزدهمین شب طنز انقلاب -نطنز13 28 بهمن 97 - - حسینیه هنر تهران