تو کجایی؟ - چیدمانی از علی اتحاد

140
تو کجایی؟ - چیدمانی از علی اتحاد بر اساس «در آستانه» احمد شاملو سومین قسمت از مجموعه ی ویترین فرشته مجموعه ی فرشته تهران
pixel