مدلسازی مسئله ی پسرک روزنامه فروش به کمک ارنا

388
فاتحی
فاتحی 14 دنبال‌ کننده

در این مدل سعی شده است که مسئله ی پسرک روزنامه فروش با توجه به سوال زیر حل گردد. هر روز چه تعداد روزنامه این پسر بخرد تا حداکثر درامد را داشته باشد؟

فاتحی
فاتحی 14 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 2