خودآموز قرآن کریم - درس دهم - قسمت سوم(حرکت همزه وصل)

894

توسط قاری بین المللی استاد حاج احمد ابوالقاسمی - آموزش مجازی روخواانی قرآن کریم - مرکز آموزش قرآن - حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در سال 1393