کویر ورزنه در استان اصفهان

1,256
سپید پرواز 12 دنبال‌ کننده

کویر ورزنه در استان اصفهان و پرواز بر فراز آن خلبان حسن پاکدل

سپید پرواز 12 دنبال کننده
pixel