گفتگوی اختصاصی «محمد کهنسال» فعال مدنی و محیطزیست با کادوس خبر

167

مهندس «محمد کهنسال نودهی»در میان فعالین سیاسی استان گیلان چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید. اما بهانه‌ی این گفت‌وگو، نه فعالیت و سابقه‌ی سیاسی او، بلکه فعالیت‌هایش در حوزه‌ی مدنی، اجتماعی و محیط‌زیست است. گفت‌وگو با مهندس کهنسال، نخستین گفت‌وگوی تصویری گروه اجتماعی "کادوس‌خبر" است و در ادامه به سراغ چهره‌های دیگر و همچنین مشکلات و آسیب‌های شهرهای دیگر گیلان خواهیم رفت.