جلسه پنجم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

860
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• حل دقیق دو مسأله دیگر با راهبرد رسم شکل که برای حل آن، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 18 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel