آموزش زبان انگلیسی با موسیقی فیلم جیمز باند

970

توضیحات در مورد متن آهنگ ادل در فیلم اسکای فال توسط دکتر حمید سیدیان مدیر آموزشگاه زبان هیراد شعبه پاسداران : تهران ، خیابان پاسداران، روبه روی گلستان ششم، ابتدای اختیاریه جنوبی، پلاک ۱ تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، خیابان سنجابی (بهروز)، میدان مینا، شماره 2 شعبه یک : ٢٢٥٨٣٨٣١ - ٢٢٥٧١٧٧٠ ٢٢٥٧١٧٦٩ - ٢٢٥٧١٧٧١ شعبه دو : ۲۲۲۲۸۳۶۲ - ۲۶۴۲۰۲۲۵ ۲۶۴۲۰۴۳۲ - http://www.hiradenglish.com