کایچو هیتوهیرا سایتو- ضربات پایه چوب ۱~۲۰

608

کایچو هیتوهیرا سایتو- ژاپن، ایواما، معبد اوفودو- (ضربات پایه چوب ۱~۲۰)/ Hitohiro Saito Kaicho- Japan, Iwama, Ofudo Jinja- (Jo No Kihon No Suburi 1~20)/ www.iwamaaikido.ir

!!! سیزن 11فورتنایت!!!!!!

saiedbook
329 681.9 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ 0_0 ♛ZEDONE❤

ZEDONE
241 688.3 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
182 725.2 هزار بازدید کل