دوست اجتماعی

274

دو نفر از جنس مقابل هم با هم دوست می شوند بدون اینکه با هم رابطه عاطفی یا جنسی داشته باشند. این دو نفر ممکن است همسر داشته باشند یا نداشته باشند... متن کامل این ویدیو را در وبلاگ سایت من می توانید در سه بخش مطالعه کنید. www.yavarian.ir

pixel