تأسيس و راه اندازي اولين پيش دبستاني و دبستان كارآفرين در اصفهان

1,035

اولين پيش دبستاني و دبستان كارآفرين، با همت معلم، خير مدرسه ساز و صاحب تفكر در زمينه كارآفريني در اصفهان تاسيس شد. ملااحمدي، دبير آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ميهمان برنامه معلمانه در استوديو الفبا بود.