شرکت ماشین­ سازی اندیشه شمال

299

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فیلترهای صنعتی در ایران ، مستقر در پارک علم و فناوری گیلان از سال 1383 ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه گیلان مطابق با تفاهم نامه علمی و پژوهشی با دانشکده فنی دانشگاه گیلان عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران