شهادت طلبه همدانی از نگاه مردم

861

مردم محلی و شاهدین ماجرا، حقیقت ماجرا را شرح می دهند..

saeedesser
saeedesser 0 دنبال کننده