پیام پروفسور رضا نصیری - مرکز نیکوکاری خمام

98

مرکز نیکوکاری خمام (به اختصار: خمام‌یاران) تنها مرکز مردم‌نهاد خیریه با مجوز رسمی در بخش خمام می‌باشد.

خمام نیوز
خمام نیوز 45 دنبال کننده