تیزر دوره ساخت آتش 2 بعدی در نرم افزار Cinema 4D

82

تیزر دوره ساخت آتش 2 بعدی در نرم افزار Cinema 4D. شعله ی کبریتی که در این تیزر میبینید، به صورت کامل در همین دوره آموزش داده شده است. همین الآن میتونید این دوره جذاب و کاربردی رو تهیه کنید! دریافت دوره: shop.ali110co.ir

pixel