bitzer screw compressor repairتعمیر چیلر تراکمی صنعتی کمپرسور اسکرو

255
تعمیر چیلر تراکمی اسکرو تعمیر چیلر تراکمی صنعتی کمپرسور اسکروhttp://mehrespand.ir/ کمپرسورهای اسکرو به خصوص در کاربردهای چیلرهای تراکمی صنعتی دارای حساسیت های زیادی هستند و معمولا به دلیل عدم نگهداری مناسب از کمپرسورهای اسکرو، دچار مشکل می شوند.http://mehrespand.ir/?p=60 هر کمپرسور اسکرو دارای منطق کنترل مختص به خود است که ظرفیت برودتی سیکل تبرید چیلر تراکمی را کنترل می کند. بایستی منطق کنترل ://mehrespand.ir/?p=1748
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 45.3 هزار دنبال کننده
pixel