مسابقه فوتبال رانندگان فرمول E و اسطوره های آ اس رم

135
موتوراسپورت ایران - با توجه به برگزاری مسابقه فرمول E در شهر رم، مسابقه فوتبالی با نیت کمک رسانی و خیریه بین رانندگان فرمول E و اسطوره های آ اس رم به مانند فرانچسکو توتی برگزار شد، خلاصه ای از این فوتبال را برایتان قرار داده ایم.
pixel