نخستین چراغ راهنمایی ایران

873

در این کلیپ مشاهده می کنید که نخستین چراغ راهنمایی ایران به چه صورت بوده است. ایمن ترافیک کالا عرضه کننده انواع چراغ های راهنمایی سه رنگ، چراغ راهنمایی چشمک زن، چراغ های خورشیدی و همچنین چراغ راهنما عابر پیاده می باشد. www.imentraffic.com