گزارش روز لحظه:همايش بين المللى فوتبال كلنيك

58
همايش بين المللى فوتبال كلنيك در دانشگاه آزاد واحد غرب برگزار شد .در حاشيه اين همايش مصاحبه با مهمانان اين مراسم انجام شد که در این ویدئو خواهید دید.
لحظه 991 دنبال کننده
pixel