جریان های الکتریکی

16
جریان های الکتریکی..حل تشریحی سوالات فیزیک شما
سازهای ناکوک
%65
کارگردان: علی حضرتی مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
سازهای ناکوک
pixel