موجودات فضایی از دیدگاه قرآن

1,862

در میان افرادی که امروزه سعی دارند ماجرای وجود فرازمینی ها را اثبات کنند افرادی پیدا می شوند که به همه چیز شک دارند ولی قرآن در این مورد حجت را تمام کرده و اعلام می کند در پهنه آسمان موجوداتی زنده وجود دارند.

Love_Science 3 دنبال کننده
pixel