تقدیم به شهید مدافع حرم مهدی نعمایی عالی

650

درکوی نیک نامان ما را گذر ندادند *** گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را** شهید مدافع حرم مهدی نعمایی عالی-سردار سرتیپ دوم پاسدار مهدی نعمایی عالی- سردار دریادار دوم پاسدار مهدی نعمایی عالی-شهدای مدافع حرم- فرماندهان شهید مدافع حرم- نعمایی- نعیمایی- کجور- نوشهر- عالیدره- شهید جواد الله کرم- سردار مدافع حرم حاج داریوش درستی-حضرت زینب سلام الله علیها- حاج قاسم سلیمانی- شهید محمد کامران-نیرو های مخصوص**