قسمت سوم از برنامه آماتوریسم(باداب سورت-استان مازندران)

6,059

در این قسمت از برنامه آماتوریسم ، به چشمه تاریخی و پلکانی باداب سورت ، واقع در روستای اُرُست سفر کردیم. این چشمه یکی دیگر از مکان های دیدنی استان مازندران است.

آماتوریسم
آماتوریسم 36 دنبال کننده