نظر سرکار خانم سوسن قاسمی درباره دوره یکساله بیزینس کوچینگ

230
نظر سرکار خانم سوسن قاسمی مدرس بیمه درباره دوره یکساله بیزینس کوچینگ دکتر ربانی - ویدان
ویدان 245 دنبال کننده
pixel