اردوی تیم ملی قایقرانی بانوان در سد آیدوغموش میانه

856

اردوی تیم ملی قایقرانی بانوان در سد آیدوغموش میانه- امید کوهی خبرنگار صدا و سیما