درگ فورد موستانگ و مرسدس AMG A45 در خیابان های سئول

1,729

ویدیویی که در ادامه مشاهده می کنید، کاملا ترسناک است و هیچ رقابتی ارزش تحمل این میزان ترس و فشار را ندارد. فورد موستانگ در خیابان ها سئول با سرعت حرکت کرده و راننده چند چراغ قرمز را رد می کند. در تقاطع های مختلف، موستانگ که قصد دارد برنده از رقابت با مرسدس AMG A45 بیرون بیاید، چراغ قرمزهای مختلفی را رد می کند و با دقت از کنار عابران پیاده رد می شود تا به آنها برخورد نکند.

خودرو بانک
خودرو بانک 8 هزار دنبال کننده