اگر زنان به آزادی بروند...

340
روزآروز 479 دنبال‌ کننده

دیروز زنان تماشاچی در پیروزی بر عراق به تیم ملی بسکتبال کمک کردند. شوروحال زنان که پس از ۶ سال اجازه دارند به آزادی وارد شوند، ببینید!

روزآروز 479 دنبال کننده
pixel